Prometeusz Consulting sp. z o.o.

Prometeusz Consulting sp. z o.o.

ubezpieczenia oc, kalkulator oc, odszkodowania

ubezpieczenia oc, kalkulator oc, odszkodowania

» PRAWNIK OSOBISTY / JAK ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM

Korzystaj z usług swojego adwokata 

Konsorcjum nie prowadzi sprzedaży pakietów Systemu Ochrony Prawnej „SOP” w Regionach, w których nie posiada zawartych z kancelariami prawnymi umów o współpracy i świadczeniu pomocy prawnej w ramach „SOP”. Aktualnie systemem objęte jest ok. 95% obszaru Polski.

Krok 1
Wypełnij i wyślij poniższy formularz z danymi osobowymi. W przypadku pakietu „Prawnik Rodzinny” konieczne jest również podanie danych osób, które mają być wskazane w umowie.

Krok 2
W terminie 7 dni roboczych wyślemy „pakiet startowy” (wraz z „pakietem startowym” dla osób wskazanych w umowie w przypadku pakietu „Prawnik Rodzinny”) zawierający:

  1. umowę uczestnictwa w Systemie Ochrony Prawnej,
  2. dokument nadania indywidualnego numeru identyfikacyjnego Uczestnika - PIN,
  3. formularz danych osobowych,
  4. harmonogram wpłat zryczałtowanego wynagrodzenia.
  5. faktura dotycząca pierwszej płatności
  6. wypełniony druk polecenia przelewu/zapłaty gotówkowej

Krok 3
W terminie 7 dni roboczych podpisz i w załączonej w „pakiecie startowym” kopercie odeślij dokumenty przeznaczone dla Konsorcjum.

Krok 4
Zapłać abonament za pierwszy miesiąc obowiązywania umowy wraz z opłatą administracyjną, określonych w załączonej do „pakietu startowego” fakturze.

Korzystaj z usług swojego adwokata

Korzystanie z pełnych usług w ramach „SOP” jest możliwe od momentu otrzymania przez Konsorcjum podpisanych dokumentów „pakietu startowego” oraz dokonanie wpłaty. Jednak w wypadkach szczególnych mających charakter nagłych (aresztowanie lub zatrzymanie przez policję), w terminie 30 dni od daty wysłania formularza z danymi osobowymi Konsorcjum deleguje współpracującego adwokata z pominięciem  tego warunku. Po tym okresie zawiesza się gotowość Konsorcjum do świadczenia pomocy prawnej do czasu dokonania wpłaty oraz odesłania podpisanych dokumentów z „pakietu startowego”.


                                      

Prometeusz Consulting sp. z o.o. © 1989 - 2009

www.activate.pl